Czy mogę stworzyć odznaki z gier, których nie posiadam?

Tak, możesz wytworzyć odznaki z zestawów kart nawet z tych gier, których nie posiadasz.